www.hablar2.com
www.hablar2.com

Studuj Němčinu Zdarma Online438 Zlepši Svou Němčinu

Zadejte


hablar2.com

Zadejte

Prezentace

Balíčky úkolů

Změňte jazyk

Vaše statistiky

Společenství

Režim zvukuDruhy cvičeníSLOVÍČKA 1: VYBER SPRÁVNÉ SLOVÍČKO

Hra nabídne slovo v češtině a 6 slov v němčině. Tvým úkolem je 30 krát zvolit správný překlad slovíčka. Máte právo na 8 chyb.

SLOVÍČKA 2: VYBER SPRÁVNÉ SLOVÍČKO

Hra nabízí české slovíčko a 6 německých. Tvým úkolem je zvolit správný překlad slovíčka.

SLOVÍČKA 3: NAPIŠ SPRÁVNÉ SLOVO

V tomto cvičení je nabídnuto české slovíčko, které je třeba přeložit a spravněnapsat. Tvým úkolem je 30 krát napsat správný překlad slovíčka. Máte právo na 6 chyb.

ČLÁNKY: VYBER SPRÁVNÝ ČLÁNEK

Pomocí tohoto bezplatného online cvičení se můžeš naučit číst články v němčině. Od zahájení cvičení tvým úkolem je zvolit správný článek v závislosti na podstatné jméno.

SLOVNÍ ZÁSOBA: PROCVIČ SI JIŽ NAUČENÁ SLOVÍČKA.

Toto cvičení je sestaveno pro lepší zapamatování a obnovovací si již naučených slovíček, jako kdyby oni byly odepsány na kartony. Není třeba volit správný překlad, stačí si připomenout, zda si slovíčko pamatuješ či nikoliv.

SLOVESA 1: VYBER SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA

V tomto cvičení je třeba vybrat správné sloveso a čas. Ze 6-ti nabídnutých variant vyber správný tvar slovesa v příslušném čase.

SLOVESA 2: NAPIŠ SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA

Zde je třeba správně napsat pravidelný či nepravidelný tvar slovesa v němčině. Uděláš-li 7 a více chyb z 18-ti možných pokusů, prohrál jsi.


alemán - inglés - italiano - ruso - checo - Menorca Activities