SLOVNÍK 1
SLOVNÍK 2
SLOVNÍK 3
PRO PAMĚŤ
ČASOVÁNÍ 1

www.hablar2.com
www.hablar2.com

Studuj Angličtinu Zdarma Online

142 Zlepši Svou Angličtinu

Slovíčka pro cesty, zpřístupněny registrovaným uživatelům:
REGISTRUJTE SE ZDE
nebo
PŘIHLÁSIT SE
BALÍČEK PRO CVIČENÍ

Můžete se naučit další jazyky na našé webové stránce

Alemán
Inglés
Italiano
Ruso
Checo
Spanisch
Englisch
Italienisch
Russisch
Tschechisch
Spanish
German
Italian
Russian
Czech
Inglese
Tedesco
Spagnolo
Russo
Ceco
Španělština
Angličtina
Němec
Italština
Ruština
Английский
Испанский
Немецкий
Итальянский
Чешский
www.hablar2.com nabízí vam 15612 cvičení pro studium jazyků online

Druhy cvičení

SLOVÍČKA 1: VYBER SPRÁVNÉ SLOVÍČKO

Hra nabídne slovo v češtině a 6 slov v angličtině. Tvým úkolem je 30 krát zvolit správný překlad slovíčka. Máte právo na 8 chyb.

SLOVÍČKA 2: VYBER SPRÁVNÉ SLOVÍČKO

Hra nabízí české slovíčko a 6 anglických. Tvým úkolem je zvolit správný překlad slovíčka.

SLOVÍČKA 3: NAPIŠ SPRÁVNÉ SLOVO

V tomto cvičení je nabídnuto české slovíčko, které je třeba přeložit a spravněnapsat. Tvým úkolem je 30 krát napsat správný překlad slovíčka. Máte právo na 6 chyb.

SLOVNÍ ZÁSOBA: PROCVIČ SI JIŽ NAUČENÁ SLOVÍČKA.

Toto cvičení je sestaveno pro lepší zapamatování a obnovovací si již naučených slovíček, jako kdyby oni byly odepsány na kartony. Není třeba volit správný překlad, stačí si připomenout, zda si slovíčko pamatuješ či nikoliv.

SLOVESA 1: NAPIŠ SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA

V tomto cvičení je třeba napsat správné sloveso. Přečtěte si seznam nepravidelných sloves v angličtině. Zkuste si je zapamatovat. Systém vám dá sloveso v češtině, musíte napsat správný tvar slovesa ve volných polí (záleží na obtížnosti tam mohl být jeden, dva nebo tři prázdná pole).


alemán - inglés - italiano - ruso - checo - Menorca Activities